Otero Fuentes


︎︎︎ 660 5th Ave


Architect: Kohn Pedersen Fox